FILMS

CINEMA ‘76 ANONAS

August 7
2:00pm- MAMANG
3:45pm- KUYA WES
5:30pm- 1ST KO SI 3RD
7:35pm- ODA SA WALA
9:30pm- THE LOOKOUT

August 8
2:00pm- 100
4:15pm- JAY
6:10pm- MUSMOS NA SUMIBOL SA GUBAT NG DIGMA
8:05pm- PAN DE SALAWAL
10:00pm- SIGNAL ROCK

August 9
2:00pm- ENGKWENTRO
3:20pm- SANA DATI
5:15pm- MAMANG
7:00pm- ODA SA WALA
9:00pm- MERCURY IS MINE

August 10
2:00pm- CINEMALAYA SHORT FEATURE 2018
3:45pm- 1ST KO SI 3RD
5:50pm- MUSMOS NA SUMIBOL SA GUBAT NG DIGMA
7:50pm- THE LOOKOUT
9:50pm- MAMU; AND A MOTHER TOO

August 11
1:00pm- MAMANG
2:45pm- PAN DE SALAWAL
4:40pm- MERCURY IS MINE
6:35pm- ODA SA WALA
8:30pm- GAYUMA

August 12
2:00pm- KAMERA OBSKURA
3:40pm- MANGATYANAN
5:30pm- SIGNAL ROCK
7:55pm- KUYA WES
9:40pm- ODA SA WALA

August 13
2:00pm- HALAW
3:30pm- PEPOT ARTISTA
5:35pm- MAMU; AND A MOTHER TOO
7:55pm- 1ST KO SI 3RD
10:00pm- MUSMOS NA SUMIBOL SA GUBAT NG DIGMA

August 14
2:00pm- BOSES
4:00pm- BAMBOO DOGS
5:40pm- MUSMOS NA SUMIBOL SA GUBAT NG DIGMA
7:40pm- PAN DE SALAWAL
9:35pm- TRIBU

August 15
2:00pm- ODASA WALA
4:20pm- KUYA WES
6:05pm- PAN DE SALAWAL
8:00pm- THE LOOKOUT
10:00pm- SIGNAL ROCK