FILMS

CINEMA ‘76 SAN JUAN

August 7
2:00pm – THE LOOKOUT
4:00pm – KAMERA OBSKURA
5:40pm – SIGNAL ROCK
8:05pm – PAN DE SALAWAL
10:00pm – MAMU; AND A MOTHER TOO

August 8
2:00pm – MANGATYANAN
3:45pm – SANA DATI
5:40pm – KUYA WES
7:25pm – ODA SA WALA
9:15pm – MAMANG

August 9
1:00pm – 1ST KO SI 3RD
3:05pm – MUSMOS NA SUMIBOL SA GUBAT NG DIGMA
5:05pm- MAMU; AND A MOTHER TOO
7:25pm- PAN DE SALAWAL
9:20pm- THE LOOKOUT

August 10
2:00pm- MAMANG
3:45pm- MERCURY IS MINE
5:40pm- KUYA WES
7:25pm- ODA SA WALA
9:15pm- GAYUMA

August 11
2:00pm- CINEMALAYA SHORT FEATURE 2018
3:45pm- THE LOOKOUT
5:45pm- MUSMOS NA SUMIBOL SA GUBAT NG DIGMA
7:45pm- 1ST KO SI 3RD
9:50pm- SIGNAL ROCK

August 12
2:00pm- MUSMOS NA SUMIBOL SA GUBAT NG DIGMA
4:00pm- HALAW
5:30pm- ENGKWENTRO
6:50pm- ODA SA WALA
8:40pm- 1ST KO SI 3RD

August 13
2:00pm- JAY
4:00pm- TRIBU
5:50pm- PAN DE SALAWAL
7:45pm- MERCURY IS MINE
9:40pm- THE LOOKOUT

August 14
1:00pm- SIGNAL ROCK
3:25pm- 100
5:40pm- BOSES
7:35pm- KUYA WES
9:20pm- MAMANG

August 15
2:00pm-BAMBOO DOGS
3:40pm- PEPOT ARTISTA
5:45pm- 1ST KO SI 3RD
7:50pm- MUSMOS NA SUMIBOL SA GUBAT NG DIGMA
9:50pm- ODA SA WALA