RAINBOW

  • “Echorsis”

    by Lemuel Lorca

  • “Miss Bulalacao”

    by Ara Chawdhury

  • “Traslacion: Ang Paglakad sa Altar ng Alanganin”

    by Ishmael Bernal

 

CinemalayaCultural Center of the PhilippinesEcolink Inverstments, Inc.FDCP